Skip to main content

Sehebat apapun kita di dunia ini, tetap tidak boleh mengurangi hormat dan sayang kita kepada ibu, sebagaimana hikmah yang bisa diambil dari kisah berikut. Inilah Kisah Ulama Sakti yang tetap Berbakti Kepada Orang Tua Meski Dalam Keadaan Yang Penting.

Keindahan Ajaran Islam Telah Dipraktekkan Oleh Salah Seorang Tokoh Islam Berpengaruh.

Kisah Ulama Besar yang Diperintah Memberi Makan Ayam Oleh Ibunya Saat Mengisi Pengajian Akbar

Kisah Ulama Besar yang Disuruh Memberi Makan Ayam Oleh Ibunya Ditengah Mengisi Pengajian, bacaan menarik khususnya di bulan Ramadhan. Seperti lazim diketahui, dalam kitab Shalah al-Ummah fi Uluww al-Himmah, Sayyid Husain al-‘Affani mencatat kisah seorang ulama besar bernama Haiwah bin Syarih yang tengah menyampaikan pengajian di sebuah mejelis di depan banyak orang. Tapi, ia segera meninggalkan majelis itu ketika ibunya memanggil untuk memberi makan ayam. Berikut riwayatnya:

وكان حيوة بن شريح -وهو أحد أئمة المسلمين- يقعد في حلقته يُعلِّم الناس، فتقول له أُمُّه: قُم يا حيوة فألقِ الشعير للدجاج، فيقوم ويترك المجلس . Artinya: Suatu ketika Haiwah bin Syarih -salah seorang imam kaum Muslim- sedang mengadakan halaqoh menyampaikan ilmu di depan banyak orang. Tiba-tiba sang ibu berseru dan memerintahnya, “Berdirilah Haiwah, sebarkan gandum untuk ayam jantan itu!”

Haiwah pun berdiri dan meninggalkan pengajiannya. (Sayyid Husain al-‘Affani, Shalah al-Ummah fi Uluww al-Himmah, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t., juz 5, hal. 653)

Haiwah bin Syarih (w. 775 M.) bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang ulama agung dari Mesir dan imam besar bagi umat Islam pada masanya. Ia merupakan cendekiawan Muslim (faqih), ahli ibadah, dan seorang ahli hadis (muhaddits) terpercaya dari generasi tabi’ al-tabi’in.

Baca Juga  Strengthfinder Test Online Gallup Cara Mengenali Kekuatan Diri Sendiri

Tabi tabi’in adalah di antara tiga kurun terbaik dalam sejarah Islam, setelah tabi’in dan shahabat. Dalam Siyar A’lam al-Nubala’ (juz 6, hal. 405), Imam al-Dzahabi mencatat beberapa riwayat tentang Haiwah bin Syarih.

Inilah Kisah Ulama Besar yang Berbakti Kepada Orangtua, Sangat Bagus Untuk Dicontoh

Di antaranya adalah sebagai berikut.

Haiwah merupakan sosok yang low profile (tawadlu), ia tidak suka memperlihatkan ilmunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan: قال ابن وهب: ما رأيت أحدا أشد استخفاء بعمله من حيوة ، وكان يعرف بالإجابة ، يعني في الدعاء . Artinya: Ibnu Wahab berkata, “Belum pernah aku melihat orang yang paling merahasiakan kecakapan ilmunya kecuali pada diri Haiwah. Doanya diijabah (mudah dikabulkan).”

Selain dikenal sebagai sosok yang tawadlu, ia juga dikenal sebagai sosok yang doanya mustajab (dikabulkan seketika itu juga). Dalam Tadzhib al-Kamal, Jamaluddin Abil Hajjaj Yusuf al-Mizzi mencatat sebuah riwayat berikut: وقال أحمد بن سهل الأردني، عن خالد بن الفزر: كان حيوة بن شريح دعاء من البكائين، وكان ضيق الحال جدا، فجلست إليه ذات يوم، وهو متخل وحده يدعو، فقلت: رحمك الله، لو دعوت الله أن يوسع عليك في معيشتك؟! فالتفت يمينا وشمالا فلم ير أحدا، فأخذ حصاة من الأرض، فقال: اللهم فالتفت يمينا وشمالا فلم ير أحدا، فأخذ حصاة من الأرض، فقال: اللهم اجعلها ذهبا، فإذا هي والله تبرة في كفه ما رأيت أحسن منها فرمى بها إلي وقال: ما خير في الدنيا إلا للآخرة.

Baca Juga  Kisah Hikmah Sedekah, Kisah Nyata Kehidupan, Wanita dan Sandal

Ulama Besar Yang Banyak Berdo’a dan Mudah Menangis

Ahmad bin Sahl al-Ardani dari Khalid bin al-Fazr, berkata, “Haiwah bin Syarih adalah orang yang banyak berdoa, mudah menangis (saking lembut hatinya -pen) dan orang yang fakir. Pada suatu hari saya sedang duduk. Aku melihat Haiwah seorang diri sedang berdoa.” “Aku berkata padanya, ‘Semoga Allah merahmatimu, berdoalah kepada Allah agar kondisi ekonomimu membaik?!’

Ia pun menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang. Lalu ia mengambil sebuah kerikil dan berdoa, ‘Ya Allah, jadikanlah emas’. Seketika kerikil itu berubah menjadi emas murni. Belum pernah aku melihat yang lebih indah darinya.

Haiwah pun melemparkan emas itu ke arahku. “Aku tidak butuh ini!” tegas Haiwah. (Jamaluddin Abil Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tadzhib al-Kamal, juz, 7, hal. 481) Kisah Haiwah di atas penting untuk kita renungi dan menjadi teladan dalam berbakti kepada orang tua.

Hormat Kepada Orang Tua

Sebagai ulama besar yang sangat terpandang dan memiliki kedudukan jabatan tinggi sebagai seorang ulama agung dari Mesir, rasa hormat kepada orang tuanya tidak berkurang sedikit pun. Ia tidak gengsi saat memberi makan ayam dengan tangannya sendiri di tengah-tengah pengajian akbar yang dipimpinnya. Padahal, sebagai seorang ulama besar, bisa saja ia meminta orang lain untuk memberi makan ayam tersebut.

Kisah Ulama Besar yang Disuruh Memberi Makan Ayam Oleh Ibunya. Begitu banyak pesan dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini

Tapi baginya itu adalah kehormatan tersendiri, bisa memenuhi perintah sang ibu yang telah membesarkannya. Berkat keluhuran akhlaknya itu, Haiwah diberi kelebihan oleh Allah swt yang di antaranya adalah memiliki keilmuan yang luas dan doanya dikabulkan seketika itu juga.

Baca Juga  Kisah Inspiratif Anak Yang Berbakti Kepada Orang Tua, Cerita Sedih Tentang Ibu dan Ayah

Sebagai seorang guru, ia tidak hanya memberikan materi kepada murid-muridnya. Apa yang dilakukan Haiwah dengan meninggalkan pengajian yang sedang diampunya adalah sebuah upaya untuk memberikan contoh di hadapan muridnya secara langsung, bahwa berbakti kepada orang tua tidak mengenal tempat dan waktu.

Ulama Besar Yang Mengutamakan Adab di Atas Ilmu

Haiwah adalah sosok yang tidak hanya memperhatikan ilmu saja, tetapi juga pembentukan karakter. Orang boleh berilmu setinggi langit, tapi jika tidak punya adab, maka ilmunya tidak lagi berarti karena adab itu di atas ilmu.

Ibu Haiwah adalah sosok orang tua yang tidak hanya mengajari Haiwah, anaknya, soal ilmu, tapi juga telah menanamkan budi pekerti yang mulia. Bisa jadi, bukan pertama kali ibunya menyuruh untuk memberi makan ayam. Tapi sejak kecil Haiwah disuruh untuk itu, sebagai bentuk pendidikan tanggung jawab dan menghormati orang tuanya sejak dini.

ini hanyalah salah satu dari Kisah Ulama Besar salaf dalam berbakti kepada orang tua, tentunya masih banyak lagi kisah seperti ini yang bertebaran di buku atau artikel online.

 

Leave a Reply